De får besøg af Qvist-totalbyg konsulenten, og sammen finder vi den bedste løsning på pladsproblemet. Man snakker økonomi og træffer aftale om udarbejdelse af et skitseprojekt og fast tilbud.

På tegnestuen udarbejdes tegninger og beregninger, arkitekten taler med kommunen, og sammen med konsulenten laves en udførlig projektbeskrivelse, så De får et kvalificeret beslutningsgrundlag.

Ved det næste besøg hos Dem gennemgåes projektet og tilbud i alle detaljer, så De nøje ved, hvad der leveres hvornår og til hvilken pris. Vi bliver enige om at gennemføre Deres byggeri til fast tid og pris.

Tegnestuen sørger for udarbejdelse af detailprojekt og ingeniørberegninger. Ligeledes søges om lånetilbud fra kreditforeningen.

Når de har godkendt projektet, anmodes myndighederne om byggetilladelse. Vi bestiller materialer, og det første byggemøde afholdes med Qvist-totalbyg konsulenten hos Dem.

Håndværkerne går i gang til den fastsatte tid. De er erfarne og er vant til at tage hensyn til beboere og naboer under byggeriet.

Byggeriet følges hele tiden af konsulenten for at sikre den bedst mulige kvalitet. Er de medbygger, får de råd og vejledning undervejs, ligesom vi sørger for, at de kan købe materialer til “håndværkspriser”.

Det færdige projekt afleveres og gennemgåes for en endelig kvalitetskontrol.